Göteborg stad blir en attraktivare arbetsgivare!

- Genom att erbjuda heltid och ge personalen större möjlighet att påverka sin arbetstid går Göteborgs stad mot att bli en attraktivare arbetsgivare

Förändringsarbetet är i full gång, först ut är äldreomsorgen och funktionshinder, då det är här som störst del ofrivillig deltid finns. Näst ut är troligen förskola som har utökade öppettider. 

Den större delen av förändringen innebär att cheferna ska lyfta sig en nivå och bli bättre bemannigsplanerare. Elisabet Spång, Specialiststaben för HR-utveckling menar att det i grund och botten handlar om att nyttja bemanningsverktygen Time Care Planering och Time Care Pool till fullo och bli bättre på att lägga schema.

Läs hela intervjun här

 

Jag vill vet mer om Göteborgs stads heltidsprojekt

*

*

Tipsa en vän

Time Care Läkare
Programvaror & verktyg

Schema och jourplanering av läkare Time Care Läkare
Time Care Planering

Ett modernt tidplaneringsverktyg Time Care Planering
Time Care Pool
Shared Services

När vikariehantering är som bäst Time Care Pool