Time Care Planering

Time Care Planering är den produkt som utgör basen för Time Cares systemverktyg. Detta system tillhandahåller möjligheten för Er organisation att skräddarsy scheman och skriftplaneringar.

Genom att erbjuda ett system som tar hänsyn till verksamhetens krav samt personalens önskemål och behov vid schemaläggning kan Time Care öka effektiviteten likväl produktiviteten inom din organisation.

Med Time Care Planering börjar resan mot bemanningsoptimering – ni kan uppnå en sänkt sjukfrånvaro, ökad produktivitet, nöjdare personal och kostnadsbesparingar för såväl administration som personal.

Time Care Planering bas är en standardprodukt som kan utvidgas med tilläggsmoduler utefter verksamhetens behov. Time Care Planering används idag i nästan hälften av alla kommuner och landsting i Sverige. Utöver offentlig verksamhet används produkten inom privat vård och omsorg, handels, bank och finans, lager samt transport för att nämna några. Om Time Care Planering passar för din verksamhet beror inte på vilken bransch du tillhör eller storleken på din personalstyrka utan kännetecknas snarare av ett varierande behov av personal och kompetenser.

Vill du veta mer?

*


*

Tipsa en vän

Time Care Läkare
Programvaror & verktyg

Schema och jourplanering av läkare Time Care Läkare
Time Care Planering

Ett modernt tidplaneringsverktyg Time Care Planering
Time Care Pool
Shared Services

När vikariehantering är som bäst Time Care Pool